Skip to content

POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

 

Kod dokumentu:

IS.PL-003

 

Wersja dokumentu

1.1

 

 

 

 

Data zatwierdzenia

15.08.2021

Update 15/05/2023

 

Poniższa data przeglądu:

25.08.2024

 

Właściciel Dokumentu:

Oficer ochrony danych

 

Odpowiedzialny za oglądanie

Oficer ochrony danych

 

Historia wersji - link

IS.PL-003 PRIVACY POLICY-May23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

warunki i definicje

 

Ethicontrol

Warunkowa nazwa grupy firm, która obejmuje estońską firmę „Ethicontrol Oü” i Ukrainan LLC „Etitontrol”

 

GDPR

Ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych 2016/679 - Przepisy w ramach ustawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych wszystkich osób w Unii Europejskiej i europejskiej strefy gospodarczej.

 

Kontroler

Jest to osoba naturalna lub prawna, organ publiczny, agencja, inny organ, który otrzymuje dostęp do danych osobowych podmiotów danych, i określa cel i sposoby ich wykorzystania zgodnie z przepisami Unia Europejskiej lub państwa członkowskiego

 

Temat danych

Każda osoba, której dane osobowe są gromadzone, przechowywane lub przetwarzane.

 

Edytor

Jest to osoba naturalna lub prawna, organ państwowy, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu kontrolera, zgodnie z instrukcjami kontrolera

 

Oficer ochrony danych

Osoba odpowiedzialna za zapewnienie zgodności etykontroli z zasadami ochrony danych i zgodność z wymogami RODO.

 

Wiadomość

Powiadomienie o inspekcji o ochronie etykontroli przetwarzania danych przetwarzania danych.

 

Kontrola ochrony danych

National Estonia Personal Protection Corgate.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Wszelkie działalność lub zestaw operacji z danymi osobowymi lub ich kolekcjami, niezależnie od metody automatycznego przetwarzania, która może obejmować: gromadzenie, rejestrowanie, strukturę, dostosowanie lub zmianę, wyszukiwanie, konsultacje, wykorzystywanie, ujawnienie przez transmisję, dystrybucję lub ujawnienie , Wyrównanie lub połączenie, ograniczenie, ścieranie lub zniszczenie.

 

 

 

2

INFORMACJE OGÓLNE

 

 

 

Ethicontrol to warunkowa nazwa grupy firm, która obejmuje estońską firmę „Ethicontrol Oü” LLC i Ukrainian LLC „EthKontrol”.

 

 

Ethicontrol działa w dziedzinie świadczenia usług w celu zapewnienia wymogów przepisów antykorupcyjnych dla krajów europejskich i Bliskiego Wschodu.

 

 

Ethicontrol Oü Estonian Company to siedziba główna, która wchodzi w interakcję z klientami (z wyjątkiem Ukrainy), określa strategię rozwoju i wewnętrzne wymagania etyki, w tym ochronę danych osobowych.

 

 

Etitontrol LLC zapewnia działania operacyjne i interakcje z ukraińskimi klientami.

 

 

Etykontrola przetwarza dane osobowe do wielu celów, z których każde może korzystać z różnych narzędzi do gromadzenia danych, podstaw do ich przetwarzania, użytkowania, ujawniania i przechowywania.

 

 

Nasza polityka dotycząca gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych wymaga przejrzystego ujawnienia informacji o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

 

 

Biorąc pod uwagę dziedzinę, w której działanie jest przeprowadzane, Ethicontrol rozumie znaczenie zapewnienia ochrony danych osobowych, których przetwarzanie jest przeprowadzane za pomocą technicznych środków etykontroli.

 

 

Aby chronić etykę danych osobowych, wdraża wymagania międzynarodowych standardów:

 

 

ISO/IEC 27001: 2013 Technologia informacyjna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji - Wymagania

 

 

ISO/IEC 27701: 2019 Techniki bezpieczeństwa - Rozszerzenie na ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 w celu zarządzania informacjami o prywatności - Wymagania i wytyczne.

 

 

 

3

Cel polityki

 

 

 

Etykontrola bardzo poważnie podchodzi do bezpieczeństwa danych osobowych. Ta polityka dotyczy celów i sposobów gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych, a także informacji o prawach osób.

 

 

 

4

Nasze miary przetwarzania danych

 

4.1

Kontroler

 

 

 

Ethicontrol, jako kontroler, wykonuje przetwarzanie następujących kategorii danych:

 

 

informacje o osobach kontaktowych w kontekście działalności marketingowej i działalności umownej;

 

 

informacje o kandydatach do zatrudnienia;

 

 

informacje o pracownikach;

 

 

Informacje o odwiedzających witrynę firmy.

 

 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu podano poniżej.

 

 

Ethicontrol nie jest kontrolerem danych, który jest przechowywany przez klientów na platformie Ethicontrol. Zapoznaj się z sekcją procesora (operatora).

 

 

 

4.1.1

 

Skontaktuj się z osobami w kontekście rozwoju biznesu

 

Temat danych:

Skontaktuj się z osobą istniejących i potencjalnych klientów i/lub powiązanych osób.

 

Kontroler, procesor:

Dla klientów z Unii Europejskiej i krajów Bliskiego Wschodu „Ethicontrol Oü” LLC jest kontrolerem i procesorem.

Dla ukraińskich klientów: EthycNtrol LLC.

 

Zbieranie danych osobowych:

Etykontrola przetwarza osobiste dane kontaktowe w systemie zarządzania relacjami klientów (zwane dalej CRM).

Zbieranie danych osobowych osób kontaktowych i ich pobieranie do systemu CRM jest inicjowane przez Ethicontrol. Dane osobowe obejmują:

Imię i nazwisko osoby kontaktowej,

jej miejsce pracy,

pozycja,

numer telefonu,

adres e -mail.

 

Korzystanie z danych osobowych:

Dane osobowe osób kontaktowych są dostępne do przeglądania i wykorzystywania przez Ethicontrol przez pracowników w celu uzyskania informacji o potencjalnym lub obecnym kliencie lub okazji komercyjnej, która jest zainteresowana i może być używana do następujących celów:

Budowanie naszego biznesu i usług

dostarczanie informacji o nas i zakresie naszych usług

Ethicontrol Pracownicy Dostęp do twoich danych osobowych w celu świadczenia istniejących usług i oferowania nowych usług

Przygotowanie analizy, takie jak charakterystyka relacji.

Systemy przetwarzania danych znajdują się w Unii Europejskiej.

 

Podstawowe podstawy do przetwarzania:

Przetwarzamy dane osobowe naszych osób kontaktowych na podstawie naszych prawnych interesów biznesowych lub zgody, jeżeli podmiot danych wymagał takiej zgody.

Jesteśmy zainteresowani promowaniem naszych usług rynkowych lub dostarczaniem wiadomości informacyjnych, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla odbiorców.

 

Przechowywanie danych:

Dane osobowe będą przechowywane w systemie CRM w tym okresie, ponieważ mamy związek z osobą kontaktową lub tak długo, jak musimy prowadzić rejestrację takich relacji.

 

Prawa przedmiotów danych

Masz szereg praw dotyczących danych osobowych, które przechowujemy o Tobie i możesz skorzystać z swoich praw, kontaktując się z nami, korzystając z danych na końcu tego dokumentu. Prawa te obejmują:

prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i dostępu do danych osobowych, które o tobie przechowujemy;

Prawo do żądania korekty danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne, prawo wymagać usunięcia danych osobowych w pewnych okolicznościach. Pamiętaj, że mogą wystąpić okoliczności, gdy poprosisz nas o usunięcie danych osobowych, ale musimy je zapisać;

Prawo do wymagania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w pewnych okolicznościach. Ponownie mogą wystąpić okoliczności, w których prosisz nas o ograniczenie przetwarzania twoich danych osobowych, ale musimy odmówić tego żądania;

prawo do złożenia skargi do odpowiedniego regulatora ochrony danych;

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i musimy przestać przetwarzać, jeśli nie mamy istotnego powodu, że zostaniesz poinformowany;

Kiedy przetwarzamy dane na podstawie zgody, możesz usunąć swoje dane

 

Wymiana danych:

Pracownicy LLC LLC, zlokalizowane na Ukrainie, mają uprawnienia do dostępu do osób kontaktowych tych klientów z Unii Europejskiej i Bliskiego Wschodu w celu wdrożenia określonego celu/celu przetwarzania etyki.

W niektórych okolicznościach, na przykład, na podstawie decyzji sądu, jesteśmy zobowiązani do przekazywania informacji przez prawo.

Informacje o innych stronach trzecich zaangażowanych w przetwarzanie danych osobowych podano w załączniku A.

 

Przenieś dane do krajów trzecich:

Pracownicy LLC LLC, zlokalizowane na Ukrainie, mają uprawnienia do dostępu do osób kontaktowych tych klientów z Unii Europejskiej i Bliskiego Wschodu w celu wdrożenia określonego celu/celu przetwarzania etyki.

W niektórych okolicznościach, na przykład, na podstawie decyzji sądu, jesteśmy zobowiązani do przekazywania informacji przez prawo.

Informacje o innych stronach trzecich zaangażowanych w przetwarzanie danych osobowych podano w załączniku A.

 

 

 

4.1.2

 

Informacje o kandydatach na zatrudnienie

 

Temat danych:

Kandydaci rekrutacyjne.

 

Kontroler, procesor:

Dla kandydatów na pozycję „Ethicontrol Oü” LLC kontroler i procesor są bezpośrednio „etykontrol oü” LLC.

W związku z tym dla kandydatów do zatrudnienia w EthycNtrol LLC - EthycNtrol LLC.

 

Zbieranie danych osobowych:

W ramach procesu zatrudniania Etykontrola zbiera i przetwarza dane osobowe dotyczące kandydatów pracy, a mianowicie:

Imię, nazwisko kandydata,

Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia i historii pracy,

Informacje o obecnym i pożądanym poziomie wynagrodzeń,

Informacje kontaktowe, w tym adres e -mail i numer telefonu.

Ethicontrol może zbierać te informacje na różne sposoby. Na przykład dane mogą być zawarte w procesie aplikacji online, CV, dokumentów tożsamości lub gromadzonych przez rozmowę kwalifikacyjną lub inne formy oceny.

Ethicontrol może również gromadzić dane kandydata osobistych od stron trzecich, na przykład link jest dostarczany przez byłych pracodawców.

 

Korzystanie z danych osobowych:

Przetwarzanie kandydatów na zatrudnienie pozwala nam zarządzać procesem rekrutacji, ocenę i potwierdzenie przydatności kandydata oraz decydować, kogo oferować pracę.

Możemy również przetworzyć Twoje dane, aby zawrzeć z tobą umowę.

 

Podstawowe podstawy do przetwarzania:

Uzasadniamy zainteresowanie przetwarzaniem danych osobowych podczas zatrudniania i prowadzenia rejestrów tego procesu.

Jeśli nie zawarłeś umowy, zostaniesz zapytany, czy wyrażasz zgodę na swoje dane na przegląd innych stanowisk, czy nie.

 

Przechowywanie danych:

Dane mogą być przechowywane w różnych miejscach: CRM w systemie post.

Jeśli aplikacja do zatrudnienia nie powiodła się, Ethicontrol będzie przechowywać Twoje dane w ciągu 6 (sześć) miesięcy po zakończeniu odpowiedniego procesu zatrudnienia. Po tym okresie lub po odwołaniu zgody Twoje dane zostaną usunięte lub niszczone.

Jeśli aplikacja do zatrudnienia zakończy się powodzeniem, dane osobowe zebrane podczas procesu zatrudnienia zostaną przeniesione do pliku osobistego (elektroniczne i papierowe) i przechowywane podczas pracy.

 

Prawa danych dotyczących danych:

Jako dane z danych kandydat do zatrudnienia ma szereg praw:

Uzyskaj dostęp i uzyskaj kopię danych na żądanie;

Wymagają zmian etykontroli w błędnych lub niekompletnych danych;

Wymaga usuwania etykontroli lub zakończenia przetwarzania danych, na przykład, jeśli dane nie są już wymagane do celów przetwarzania; I

Aby odmówić przetwarzania danych, jeśli etykontrola opiera się na jego uzasadnionych interesach jako uzasadniona podstawa do przetwarzania.

Ponadto kandydat do pracy może wycofać zgodę w dowolnym momencie, jeśli została dostarczona.

 

Wymiana danych:

Informacje o innych stronach trzecich zaangażowanych w przetwarzanie danych osobowych podano w załączniku A.

 

Transfer danych:

Nie podajemy danych osobowych kandydata do zatrudnienia za granicą.

 

 

 

4.1.3

Informacje o pracownikach

 

 

Temat danych:

Pracownik

 

Kontroler, procesor:

Ethicontrol oü jest kontrolerem i procesorem przetwarzania swoich pracowników.

Etitontrol LLC jest kontrolerem i procesorem przetwarzania swoich pracowników.

 

Zbieranie danych osobowych:

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

Informacje dotyczące Twojej pracy

Osobiste dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numery telefonów kontaktowych i osobiste adresy e -mail;

data urodzenia, płeć i numer identyfikacyjny;

kopia paszportu lub podobnego dokumentu ze zdjęciem;

stan cywilny;

bliscy krewni, kontakty w sprawach awaryjnych i ich dane kontaktowe;

Historia pracy i edukacji, w tym kwalifikacje, aplikacja do pracy, certyfikaty pracy, informacje o pracy.

Informacje związane z Twoją pensją, emeryturą i pożyczkami

Informacje o Twoim stanowisku i umowie o pracę, w tym: Twoje daty rozpoczęcia i końca dla zatrudnienia; płace (w tym kategoria i wynagrodzenie), wszelkie zmiany w umowie o pracę, tryb pracy (w tym wszelkie zapytania dotyczące elastycznej pracy);

Szczegóły czasu spędzonego na pracy oraz dowolne koszty nadliczbowe, koszty lub inne płatności, w tym szczegóły wszelkich pożyczek, takie jak subskrypcje podróży;

Szczegóły wszelkich wakacji, w tym szpital, wakacje, wakacje specjalne itp.;

Szczegóły emerytalne, w tym członkostwo zarówno w programach emerytalnych państwowych, jak i zawodowych (obecne i poprzednie).

Szczegóły Twojego konta bankowego, informacji o wynagrodzeniach i statusu podatku.

Szczegóły dotyczące wakacji ciąży i porodu, ojcostwa, wspólnego urlopu rodzicielskiego i płatności adopcyjnych.

Informacje na temat Twojej produktywności i szkolenia

Informacje dotyczące Twojej pracy, takie jak wyniki testów, promocja.

dochodzenia, w których możesz być partią lub świadkiem;

Zapisy dyscyplinarne i dokumentacja związane z wszelkimi dochodzeniami, przesłuchaniem i ostrzeżeniami/karami.

Informacje dotyczące historii uczenia się i potrzeb rozwojowych.

Informacje dotyczące monitorowania

informacje o dostępie do danych;

Informacje uzyskane w wyniku monitorowania standardów akceptowalnego ich użycia.

 

Korzystanie z danych osobowych:

Informacje dotyczące Twojej pracy

Używamy informacji do zawarcia umowy, którą mamy z Tobą, zapewniając dostęp do usług biznesowych potrzebnych do Twojej roli i zarządzania naszymi procesami personelu.

Informacje związane z Twoją pensją, emeryturą i pożyczkami

Przetwarzamy te informacje, aby płacić płace, emerytury i inne płatności zatrudnienia. Przetwarzamy również dane dotyczące administrowania prawa i zwolnienia umownego, takie jak urlop macierzyński lub urlop macierzyński.

Informacje na temat Twojej produktywności i szkolenia

Używamy tych informacji do oceny Twojej skuteczności, sprawdzania płac i oceny oraz do rozwiązania wszelkich sporów związanych z pracodawcą/pracownikiem. Używamy go również, aby zaspokoić potrzeby uczenia się i rozwoju niezbędne do Twojej roli.

Informacje dotyczące monitorowania

Używamy tych informacji do oceny zgodności z politykami i procedurami korporacyjnymi, a także do zapewnienia bezpieczeństwa naszych lokali, systemów IT i pracowników.

 

Podstawowe podstawy do przetwarzania:

Zbieramy, wykorzystamy i rozpowszechniamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy upewnimy się, że zastosowano jedną lub więcej z poniższych powodów prawnych:

Przetwarzanie jest zobowiązane do przestrzegania etyki, takie jak ujawnienie informacji lokalnym organom podatkowym, wdrożenie płatności legislacyjnych, unikanie nielegalnego rozwiązania, unikanie nielegalnej dyskryminacji, zgodność z wymogami legislacyjnymi dotyczącymi rejestrów lub zobowiązań związanych z bezpieczeństwem i bezpieczeństwem;

Przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, którą jesteś;

Przetwarzanie jest niezbędne dla uzasadnionych interesów etyki lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie interesy są zdominowane przez twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności, które wymagają ochrony danych osobowych. Ethicontrol uważa, że ​​ma uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem danych osobowych do celów wymienionych powyżej, a także poparcia osiągnięcia najbliższych i długoterminowych celów i wyników biznesowych.

 

Przechowywanie danych:

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe, o ile są to rozsądnie konieczne do celów, dla których zostały zebrane, jak wyjaśniono w niniejszej Polityce

W niektórych okolicznościach możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez dłuższy czas, na przykład, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani zgodnie z ustawodawczym, regulacyjnym, podatkowym, księgowym lub niezbędnym wymogami technicznymi.

W szczególnych okolicznościach możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez dłuższy czas, aby uzyskać dokładny zapis z nami relacji w przypadku wszelkich skarg lub problemów, lub jeśli w rozsądny sposób uważamy, że istnieje prawdopodobieństwo procesu na dane osobowe lub transakcje ...

 

Prawa danych dotyczących danych:

Masz szereg praw dotyczących danych osobowych, które przechowujemy o Tobie i możesz skorzystać z swoich praw, kontaktując się z nami, korzystając z danych na końcu tego dokumentu. Prawa te obejmują:

prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i dostępu do danych osobowych, które o tobie przechowujemy;

Prawo do żądania korekty danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne, prawo wymagać usunięcia danych osobowych w pewnych okolicznościach. Pamiętaj, że mogą wystąpić okoliczności, gdy poprosisz nas o usunięcie danych osobowych, ale musimy je zapisać;

Prawo do wymagania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w pewnych okolicznościach. Ponownie mogą wystąpić okoliczności, w których prosisz nas o ograniczenie przetwarzania twoich danych osobowych, ale musimy odmówić tego żądania;

prawo do złożenia skargi do odpowiedniego regulatora ochrony danych;

Kiedy przetwarzamy na podstawie uzasadnionego zainteresowania, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu i musimy przestać przetwarzać, jeśli nie mamy istotnego powodu, o którym zostaniesz poinformowany.

 

Wymiana danych:

W niektórych okolicznościach, na przykład, na podstawie decyzji sądu, jesteśmy zobowiązani do przekazywania informacji przez prawo.

Informacje o innych stronach trzecich zaangażowanych w przetwarzanie danych osobowych podano w załączniku A.

 

Transfer danych:

Nie przekazujemy danych osobowych pracowników za granicą.

 

 

 

4.1.4

 

Informacje o odwiedzających witrynę

 

Temat danych:

 

 

Kontroler, procesor:

 

 

Zbieranie danych osobowych:

Odwiedzający naszą witrynę w przypadkach mogą kontrolować, jakie dane osobowe są nam dostarczane. Niewielką ilość danych osobowych można automatycznie gromadzić za pomocą plików cookie na naszej stronie. Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumencie „Korzystanie z plików cookie”.

Otrzymujemy dane osobowe od odwiedzających witrynę, w szczególności nazwę, pozycję, adres firmy, adres e -mail, numer telefonu, na przykład, gdy osoba jest podpisana w celu wysyłania informacji od nas lub zastosowana w specjalnym formularzu.

Odwiedzający witrynę mają również możliwość wysłania nam e -maila za pośrednictwem naszej witryny. Taka wiadomość będzie zawierać wybraną nazwę użytkownika i jej adres e -mail, a także dodatkowe informacje, które użytkownik chciał uwzględnić w wiadomości.

Prosimy o nie dostarczanie nas przy korzystaniu z informacji poufnych (w szczególności pochodzenia rasowego lub etnicznego, preferencji politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, członkostwa w związku zawodowego, zdrowia fizycznego lub psychicznego, danych genetycznych, danych biometrycznych, informacji seksualnych lub orientacji życia seksualnego lub orientacji życia seksualnego a także rejestr karny). Jeśli z jakiegokolwiek powodu postanowiłeś przekazać nam poufne informacje, fakt, że dostarczenie takich informacji jest wyraźną zgodą na gromadzenie i wykorzystanie tych informacji w sposób dostarczany przez niniejszą politykę.

 

Korzystanie z danych osobowych:

Używamy danych osobowych dostarczonych nam przez odwiedzającego do celów, w których zostały nam dostarczone i które są wskazane na stronie gromadzenia danych (lub które są wyraźnie z kontekstu gromadzenia danych). Dane osobowe są gromadzone dla:

rejestracja w osobnych sekcjach witryny;

subskrypcje biuletynu;

żądanie dodatkowych informacji;

dostarczanie żądanych materiałów referencyjnych;

wznowić zgłoszenie;

monitorowanie i zapewnienie zgodności z warunkami korzystania z naszej witryny;

Administracja i zarządzanie naszą witryną, w tym potwierdzenie i instalacja osób użytkowników oraz zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do sekcji ograniczonej witryny, treści premium lub innych usług przeznaczonych wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników;

Uogólnienie danych dotyczących analizy i ulepszenie witryny.

Możemy również wykorzystywać Twoje dane, aby dostarczyć informacji o działaniach, usługach i wydarzeniach etykontrolu, a także innych informacji, które mogą Cię zainteresować, z wyjątkiem przypadków, gdy wyraziłeś pragnienie nie otrzymywania takich informacji. Jeśli odwiedzający w przyszłości chce zostać zatrzymany przed wysyłką informacyjną lub anulowanie jego rejestracji, może użyć instrukcji dostarczonych przez nas na odpowiedniej stronie witryny lub w e -mailu dla użytkownika lub skontaktować się z nami w następującym e - Adres mailowy.

Nasze strony nie gromadzą ani nie gromadzą danych do ich dystrybucji ani sprzedaży stronom trzecim w celach marketingu konsumenckiego lub biuletynów w imieniu stron trzecich. Jeżeli takie informacje można przekazać trzeciej stronie gościa, zgoda jest wcześniej wymagana.

 

Podstawowe podstawy do przetwarzania:

Przetwarzamy dane osobowe odwiedzających naszą witrynę na podstawie naszych prawnych interesów biznesowych lub zgody, jeżeli podmiot danych wymagał takiej zgody. Na przykład jesteśmy zainteresowani zapewnieniem znaczenia naszych środków marketingowych dla niektórych osób, abyśmy mogli przetwarzać dane osobowe w celu mapowania materiałów marketingowych, które są w interesie danego danych.

 

Przechowywanie danych:

Dane osobowe zebrane przez nasze strony będą przechowywane w okresie, ponieważ mamy związek z odpowiednią osobą.

 

Prawa danych dotyczących danych:

Masz szereg praw dotyczących danych osobowych, które przechowujemy o Tobie i możesz skorzystać z swoich praw, kontaktując się z nami, korzystając z danych na końcu tego dokumentu. Prawa te obejmują:

prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i dostępu do danych osobowych, które o tobie przechowujemy;

Prawo do żądania korekty danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne, prawo wymagać usunięcia danych osobowych w pewnych okolicznościach. Pamiętaj, że mogą wystąpić okoliczności, gdy poprosisz nas o usunięcie danych osobowych, ale musimy je zapisać;

Prawo do wymagania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w pewnych okolicznościach. Ponownie mogą wystąpić okoliczności, w których prosisz nas o ograniczenie przetwarzania twoich danych osobowych, ale musimy odmówić tego żądania;

prawo do złożenia skargi do odpowiedniego regulatora ochrony danych;

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i musimy przestać przetwarzać, jeśli nie mamy istotnego powodu, że zostaniesz poinformowany;

Kiedy przetwarzamy dane na podstawie zgody, możesz usunąć swoje dane

 

Wymiana danych:

Pracownicy LLC LLC, zlokalizowane na Ukrainie, mają uprawnienia do dostępu do osób kontaktowych tych klientów z Unii Europejskiej i Bliskiego Wschodu w celu wdrożenia określonego celu/celu przetwarzania etyki.

W niektórych okolicznościach, na przykład, na podstawie decyzji sądu, jesteśmy zobowiązani do przekazywania informacji przez prawo.

Informacje o innych stronach trzecich zaangażowanych w przetwarzanie danych osobowych podano w załączniku A.

 

Transfer danych:

Pracownicy EthKontrol LLC, zlokalizowane na Ukrainie, mają uprawnienia do dostępu do tych osób kontaktowych w celu wdrożenia określonego celu/celu przetwarzania etyki. Access opiera się na standardowych umownych cauusach dla międzynarodowych transferów między etykontrolem oü i etycontrol LLC. W takim przypadku Ethycterol LLC będzie podprocesorem.

 

 

 

4.2

Edytor

 

 

 

Głównym produktem Ethicontrol jest platforma wielokanałowa (zwana dalej platformą) do pracy z Repeatorami oraz zarządzania incydentami i wewnętrznymi dochodzeniami, które są świadczone jako usługa online.

 

 

Ethicontrol oü zapewnia funkcjonowanie Call Center (jeśli to konieczne) i wykonuje administrację platformy na podstawie umowy z klientem.

 

 

Zgodnie z wspomnianą umową z klientem etykontrolem oü jest procesorem. Poniższe kategorie danych osobowych pracowników klienta (użytkownicy platformy, oskarżyciele, świadkowie, oskarżeni) podlegają przetwarzaniu:

 

 

Dane identyfikacyjne (nazwa, nazwisko, pozycja, logowanie platformy, zdjęcie);

 

 

dane kontaktowe (numer telefonu, e -czoły);

 

 

Dane dziennika danych (adres IP, system operacyjny, przeglądarka, data i opis zdarzenia);

 

 

Przesłanie zemsty.

 

 

Cel, podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych, dostępne prawa podmiotów danych, sposoby ich sprzedaży, lista odbiorców danych są określane przez klienta i zarejestrowane w umowie w sprawie przetwarzania danych osobowych.

 

 

W razie potrzeby eksperci LLC „EthKontrol” mogą dołączyć do warunków umowy z klientem. Zaangażowanie opiera się na standardowych klauzul umownych dla międzynarodowych transferów między etykontrolem oü i etycontrol LLC. W takim przypadku Ethycterol LLC będzie podprocesorem. Jego pracownicy mogą wykonywać następujące zadania:

 

 

zapewnić administrację oprogramowania platformowego;

 

 

Świadczyć usługi operatorów call center.

 

 

Informacje o innych stronach trzecich zaangażowanych w przetwarzanie danych osobowych podano w załączniku A.

 

 

Fizycznie dane są przechowywane w Unii Europejskiej.

 

 

Informacje na temat procesów przetwarzania danych osobowych podano w osobnym dokumencie: Podręcznik RODO. Określony dokument można uzyskać przez potencjalnych i dostępnych klientów na żądanie.

 

 

 

5

Uskarżanie się

 

 

 

Mamy nadzieję, że nie musisz narzekać, ale jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą korzystania z naszych danych osobowych, możesz wysłać wiadomość e -mail ze szczegółowym opisem swojej skargi do funkcjonariusza ds. Bezpieczeństwa danych (kontakty podane poniżej) lub do estońskiego Inspektorat ochrony danych:

 

 

 

 

 

Telefon: (Dodaj połączenia z zagranicy +372) 627 4135

 

 

E -czba: Info [A] Aki.ee.

 

 

 

6

Dane kontaktowe Officer Ochrony danych

 

 

 

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tej polityki lub celów i sposobów przetwarzania naszych danych osobowych, skontaktuj się z nami:

 

 

E -czba: privacy@ethicontrol.com

 

 

 

7

Polityka przeglądu

 

 

 

Uznajemy, że zapewnienie przejrzystości jest stałym obowiązkiem, dlatego regularnie będziemy sprawdzać to stwierdzenie na temat prywatności danych osobowych.

 

 

Odpowiedzialność za zmianę zasad spoczywa na urzędniku ds. Ochrony danych.