Etyka koniecznością, a nie luksusem

Przydatne dodatki. Brak limitu stanowisk. Elastyczny plan cenowy.
Darmowe aktualizacje i wsparcie

Ectrl: Platforma zgłoszeniowa nowej generacji

Początkujący
399
zł / miesiąc
Zaawansowany
1699
zł / miesiąc
Profesjonalny
3699
zł / miesiąc

Dodatkowe opcje i usługi

Pro+
Lokalna dedykowana bezpłatna linia w 180 krajach

Wielojęzyczne obsługiwanie połączeń przez native speakerów w standardowych godzinach pracy od 09:00 do 18:00

Wielojęzyczne obsługiwanie połączeń przez native speakerów 24/7

Izolowany serwer/VPS/izolacja danych
Szyfrowanie klucza klienta bazy danych, polityka PEŁNEJ wiedzy zerowej

Integracja z systemem ERP

Kanały zgłoszeniowe

Początkujący
Zaawansowany
Profesjonalny
Portal internetowy (angielski + trzy języki)
Dedykowany portal: twojafirma.etyka.pomoc
Dedykowana skrzynka pocztowa: [email protected]
Dedykowany bezpłatny numer lokalny 24/7 z inteligentną automatyczną sekretarką i ręczną transkrypcją (jeden język)*
Branding dla Twojej firmy
Domyślny przepływ pracy
Ograniczone dostosowania słownictwa
Jednopoziomowa hierarchia jednostek
Jedna jurysdykcja / kraj
Dodatkowe domeny do wyboru
Dodatkowe języki (do 10)
Dodatkowe jurysdykcje (do 5)
Niestandardowe sposób zgłoszenia
Niestandardowy portal zgłoszeniowy
Tłumaczenie maszynowe zgłoszeń
Ręczne tłumaczenie zgłoszeń (jeden język)
Kilka portali zgłoszeniowych podłączonych do jednego systemu zarządzania

Opcje hierarchii jednostek wielopoziomowych

Zarządzanie incydentami

Początkujący
Zaawansowany
Profesjonalny
Rejestracja incydentu przez menedżerów: wersje robocze sprawozdań + notatki wewnętrzne + raport o incydencie
Powiadomienia i przypomnienia
Panel sterowania / Rejestr incydentów
Informacje zwrotne od anonimowych sygnalistów bezpośrednio z interfejsu menedżera
Klasyfikacja / kategoryzacja
Ustawienie priorytetu i statusu incydentów
Przydzielenie spraw
Podział praw dostępu między użytkowników
Import incydentów
Eskalacje
Zautomatyzowane funkcje
Niestandardowe powiadomienia i przypomnienia mailowe

Niestandardowe kategorie naruszeń

Zarządzanie sprawami

Początkujący
Zaawansowany
Profesjonalny
Wiadomości zespołu
Zespół zajmujący się sprawą
Materiały sprawy
Fakty dotyczące sprawy
Zaangażowani
Wnioski zespołu postępowań
Dziennik aktywności
Decyzja kierownictwa
Działania korygujące i naprawcze
Role niestandardowe
Przepływy pracy

Szablony

Połączenia spraw
Dziennik kontroli

Wyszukiwanie

Eksport

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe
Podział praw dostępu według regionów, działów i hierarchii organizacyjnej
Profile osób

Procedury

Silnik reguł biznesowych
Poziom wsparcia premium

Jednokrotne logowanie (SSO)

Brakujące lub zbędne opcje?

Uzyskaj dostosowany plan cenowy

Certyfikat ISO 27701
Ochrona danych osobowych
Logowanie jednokrotne, uwierzytelnianie dwuetapowe itd.
Umowa o zachowaniu poufności w sformułowaniu przez klienta