Skip to content

Etyka koniecznością, a nie luksusem

Bez ograniczeń: miejsca użytkowników, pracowników, wiadomości, sprawy, i raporty.
Płać za funkcje, które wykorzystujesz!

Nasze plany cenowe

 • Standardowe plany wyceny
 • Dodatkowe funkcje i usługi
Początkujący

89 EUR / miesiąc, corocznie

Zasadnicze cechy pełnego cyklu zgłaszania nieprawidłowości: od rejestracji do rozwiązania problemu.

Modelowanie przepływu pracy w biznesie.
Minimalne dostosowanie.

Przewidywany termin realizacji - 24 godziny

 
 
Zamów
 • Kanały zgłoszeniowe
 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie sprawami
 • Analiza i raportowanie
 • Dane i bezpieczeństwo
 • Szkolenie i wsparcie
Zaawansowany

399 EUR / miesiąc

Wprowadź swój własny proces biznesowy.

Odpowiedni dla dużych i wielonarodowych zespołów szukających większej wydajności i bezpieczeństwa.

Przewidywany termin realizacji - 3-14 dni

 

 
 
Demo na żywo
 • Wszystko od planu taryfowego Początkujący
 • Kanały zgłoszeniowe: + Dodatkowe domeny, języki, kraje, personalizacja, tłumaczenia maszynowe
 • Zarządzanie incydentami: + Eskalacje i automatyzacje
 • Zarządzanie sprawami: + działania naprawcze, role niestandardowe, przepływy pracy i szablony
 • Analiza i raportowanie: + Genarator raportów, prognozy okresowe, skonsolidowany raport i raport ilościowy
 • Dane i bezpieczeństwo: + Dziennik audytu i MFA
 • Szkolenie i wsparcie: + Markowy explainer video, NDA i SLA
Profesjonalny

799 EUR

Skomplikowana hierarchia korporacyjna. Najwyższy poziom wsparcia z maksymalnymi możliwościami dostosowania.  

Wielokrotne i niezależne przepływy biznesowe (np. Compliance, HSE, HR, Security).

Przewidywany termin realizacji - 2-4 tygodnie

Dowiedz się więcej
 • Wszystko od planu taryfowego Zaawansowany
 • Kanały zgłoszeniowe: + tłumaczenia ręczne, kilka portali zgłoszeniowych, obsługa skomplikowanej hierarchii jednostek
 • Zarządzanie incydentami: + Kategorie naruszeń na zadanie klienta, powiadomienia, przypomnienia i eskalacje
 • Zarządzanie sprawami: + obsługa do 5 poziomów organizacyjnych / silosów, profile sprawców, procedury (niezależne procesy biznesowe), silnik reguł biznesowych
 • Analiza i raportowanie: + raport o aktywności użytkownika, indywidualny raport analityczny
 • Dane i bezpieczeństwo: + Jednokrotne logowanie (SSO)
 • Szkolenie i wsparcie: + 2x więcej szkoleń, Niestandardowa umowa SLA
Linia pomocy

od 89 EUR / miesiąc

Zapytaj o wycenę
 • Lokalna dedykowana bezpłatna linia w 180 krajach
 • Wielojęzyczne obsługiwanie połączeń przez native speakerów w standardowych godzinach pracy od 09:00 do 18:00
 • Wielojęzyczne obsługiwanie połączeń przez native speakerów 24/7
 • Ręczne przetwarzanie wiadomości z inteligentnego automatu zgłoszeniowego
 • Czat na żywo z reporterami
 • Profesjonalne call center SLA
Funkcje korporacyjne

za funkcję / miesiąc

Zapytaj o wycenę
 • Izolowany serwer / VPS / izolacja danych w wybranym kraju /wybrana lokalizacja
 • Szyfrowanie klucza klienta bazy danych, polityka PEŁNEJ wiedzy zerowej
 • Integracja z systemem ERP
 • Active web firewall - rozszerzone i niestandardowe zestawy reguł
 • Pojedyncze logowanie (MS Azure Active Directory lub podobne)
 • Zasady podwójnej i wielokrotnej eskalacji
 • Chat bot Telegram, Facebook, Viber
Na miejscu

od 13900 EUR, jednorazowo

Zapytaj o wycenę
 • Wszystkie funkcje z planu taryfowego Początkujący zainstalowane na Twoim serwerze
 • Licencja na oprogramowanie na 15 lat
 • 36 miesięcy standardowej aktualizacji i wsparcia technicznego
 • Pełna kontrola nad danymi
 • Integracja domeny klienta
 • Integracja usług pocztowych klienta
 • Serwer logów klienta / Integracja SIEM
 • Ograniczenia dotyczące ochrony poufności i anonimowości reporterów

11_version_3-2Kanały zgłoszeniowe

Początkujący

Zaawansowany

Profesjonalny

Portal internetowy (angielski + trzy języki)
tick tick tick
Dedykowany portal: yourcompany.ethics.help
tick tick tick
Dedykowana skrzynka pocztowa: yourcompany@ethics.email
tick tick tick
Portal z identyfikacją vizualną klienta
tick tick tick
Domyślny przepływ pracy
tick tick tick
Ograniczone dostosowania do słownictwa firmowego
tick cross cross
Hierarchia jednopoziomowej jednostki
tick cross cross
Pojedyncza jurysdykcja / kraj tick cross cross
24/7 Dedykowany lokalny bezpłatny numer z inteligentną automatyczną sekretarką i ręczną transkrypcją (jeden język) * tick tick tick
Dodatkowe domeny do wyboru
cross
tick tick
Dodatkowe języki (do 10)
cross
tick tick
Dodatkowe jurysdykcje (do 5)
cross
tick tick
Niestandardowy sposób zgłoszenia
cross
tick tick
Niestandardowy portal sygnalisty
cross tick tick
Maszynowe tłumaczenie zgłoszeń
cross tick tick
Ręczne tłumaczenie zgłoszeń (jeden język)
cross cross tick
Kilka portali zgłoszeniowych podłączonych do jednego systemu zarządzania 
cross cross tick
Hierarchia wielopoziomowej jednostki
cross cross tick

 

monitorZarządzanie incydentami

Początkujący

Zaawansowany

Profesjonalny

Powiadomienia i przypomnienia
tick tick tick
Panel sterowania / rejestr incydentu
tick tick tick
Informacje zwrotne od anonimowych sygnalistów bezpośrednio z interfejsu menedżera
tick tick tick
Klasyfikacja / kategoryzacja
tick tick tick
Ustawiane priorytetu i statusu incydentów
tick tick tick
Przydzielenie spraw
tick tick tick
Podział prawa dostępu między użytkownikami
tick tick tick
Rejestracja incydentu przez menedżerów: wersje robocze sprawozdań + notatki wewnętrzne + raport o incydencie
cross tick tick
Import incydentów
cross tick tick
Eskalacje
cross
tick tick
Zautomatyzowane funkcje
cross
tick tick
Niestandardowe powiadomienia i przypomnienia mailowe
cross
cross tick
Kategorie naruszeń na zadanie klienta
cross
cross tick

 

32_version_1Zarządzanie sprawami

Początkujący

Zaawansowany

Profesjonalny

Wiadomości zespołu
tick tick tick
Zespół zajmulący się sprawą
tick tick tick
Materiały sprawy
tick tick tick
Zaangażowani
tick tick tick
Wnioski zespołu postępowań
tick tick tick
Raport działań w sprawach
tick tick tick
Raport w sprawie z eksportem do pliku PDF
tick tick tick
Fakty dotyczące sprawy
cross tick tick
Połączenia spraw
cross tick tick
Szukaj
cross tick tick
Działania dyscyplinarne
cross
tick tick
Działania korygujące i naprawcze
cross
tick tick
Decyzja kieronictwa
cross
tick tick
Role niestandardowe.
cross
tick tick
Przepływy pracy
cross
tick tick
Szablony
cross
tick tick
Podział praw dostępu według regionów, działów i hierarchii organizacyjnej
cross
tick tick
Obsługa dodatkowych poziomów organizacyjnych
cross
cross tick
Profile osób
cross
cross tick
Procedury (niezależne procesy biznesowe) 
cross
cross tick
Silnik reguł biznesowych
cross
cross
tick

 

Configurable_reportsAnaliza i raportowanie

Początkujący

Zaawansowany

Profesjonalny

Eksport tabeli spraw do pliku XLS
tick tick tick
Ogólne przeglądy
tick tick tick
Eksport wykresów do plików PNG, JPG, SVG
tick tick tick
Grupy:
- Kategorie
- jednostki
- Kanały
- Przekazane
- Segmenty
- Działania dyscyplinarne
tick tick tick
Wskaźniki odpowiedzi
tick tick tick
Trwałość postępowań
cross tick tick
Jakość odpowiedzi i postępowań
cross tick tick
Generator raportów uwzględniających sprawy
cross tick tick
Tygodniowe i miesięczne przeglądy
cross tick tick
Eksport skonsolidowanych raportów do pliku PDF
cross tick tick
Raport ilościowy
cross
tick tick
Raport aktywności użytkownika
cross
cross tick
Dostosowany raport analityczny
cross
cross tick

 

Secure_1-1Dane i bezpieczeństwo

Początkujący

Zaawansowany

Profesjonalny

Certyfikowany zgodnie z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001
tick tick tick
Certyfikowany zgodnie z systemem zarządzania prywatnością ISO 27701
tick tick tick
 Certyfikowane centrum danych — Linode — Niemcy — Serwer współdzielony
tick tick tick
Aktywny firewall aplikacji webowych (WAF) - ochrona przed typowymi atakami (OWASP TOP 10)
tick tick tick
Szyfrowanie kanałów komunikacyjnych
tick tick tick
Szyfrowanie w spoczynku (na poziomie systemu operacyjnego i bazy danych)
tick tick tick
Dziennik kontroli
cross tick tick
Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA; obejmujące uwierzytelnianie lub 2FA, wraz z podobnymi terminami)
cross tick tick
Jednokrotne logowanie (SSO)
cross cross tick

 

noun_education_14718Szkolenie i wsparcie

Początkujący

Zaawansowany

Profesjonalny

Doradztwo w zakresie wdrożenia
tick tick tick
Materiały graficzne i tekstowe do kampanii komunikacyjnej (standardowy zestaw plakatów, naklejek, listów, szablon strony internetowej)
tick tick tick
Wzór Kodeksu etycznego
tick tick tick
Wzór regulaminu infolinii
tick tick tick
Wzór regulaminu dochodzeń wewnętrznych
tick tick tick
Bezpłatne wsparcie 24/7
tick tick tick
Obsługa użytkownika w aplikacji
tick tick tick
Szkolenie użytkowników na żywo (2 godz.)
cross tick tick
Widget wsparcia w aplikacji
tick tick tick
Film iformacyjny dla sygnalistów, wytworzony z wizualną identyfikacją marki klienta
cross tick tick
Niestandardowa umowa NDA
cross tick
tick
Umowa o poziomie usług (SLA)
cross tick tick
Niestandardowa umowa SLA
cross cross tick

 

Brakujące lub zbędne opcje? Uzyskaj dostosowany plan cenowy!

ISO_white_-3

Certyfikat bezpieczeństwa
informacji ISO 27001

ISO_white_-3

Certyfikat ISO 27701 Ochrona
danych osobowych

Single_sign-on

Logowanie jednokrotne,
uwierzytelnianie dwuetapowe itd

A_NDA

Umowa o zachowaniu poufności
w sformułowaniu przez klienta