Skip to contentMamy noworoczną układankę whistleblowingową

Zielony dywan

No cóż! Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa nie została wprowadzona. Co więcej trudno jest przewidywać, kiedy zakończą się nad nią prace, ponieważ z informacji dostępnych na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji można zauważyć, że projekt jest na etapie „Opiniowanie”, a jest to dopiero etap czwarty z czternastu. Dyrektywa unijna natomiast już obowiązuje od piątku 17 grudnia. Jak będą rozwiązywane wszystkie kolizje spowodowane tym opóźnieniem ustawodawcy kraju, pozostanie rodzajem noworocznej układanki dla profesjonalistów w dziedzinie prawa, compliance, zarządzania… Oby nie na cały rok!

Tymczasem przypomnijmy sobie, że kanał dla sygnalistów, zwłaszcza w postaci specjalistycznego oprogramowania, zintegrowanego z systemem zarządzania incydentami, oparty o dobrze przemyślane procedury wewnętrzne ma  wiele zalet zachęcających do skorzystania z niego.

  • Najpierw świadczy o należytym tonu płynącym z góry, przekazuje pracownikom niejako nakaz informowania jako wyraz co do ich zaufania ich rozsądności i dojrzałości. Świadczy też o docenieniu ich nieobojętności wobec spraw, które wymagają zgłoszenia w celu późniejszej reakcji.
  • Po drugie jest narzędziem kształcenia elementów kultury organizacji, w końcu zbierając ich w całość: etyczne zachowywanie, przejrzystość, zabieranie głosu, otwartość itd.
  • Po trzecie nie pozwala kierownictwu żyć  w błogiej nieświadomości co do faktycznego stanu organizacji, zmusza do pożądanej kontroli tego, co się dzieje w organizacji i wśród kontrahentów oraz innych interesantów zewnętrznych.
  • Po czwarte sama obecność systemu zgłoszenia naruszeń może być wystarczające do zniechęcenia ludzi do jakichkolwiek nielegalnych, nieetycznych działań, co stanowi niejako pozytywne sprzężenie.

W końcu chroni reputację organizacji zapobiegając przekształceniu osobnych incydentów na destrukcyjne zjawisko, lub nawet we swoistą destruktywną subkulturę.  

Co więcej, zapobieganie rozprzestrzenieniu się problemu na skalę, w której interweniowanie organów kontroli i  ścigania staje się nieuniknione, może uratować organizacje od całkowitej katastrofy. Naszym zdaniem wdrożenie nowoczesnego zaawansowanego systemu zgłoszeń i zarządzania incydentami nie oczekując na obowiązujące przepisy prawne, jest całkiem uzasadnione, ponadto jej najszersze ramy prawne zostały już ustanowione przez organy UE. 

Gdyby Państwo rozważali wybór systemu zgłoszeń dla sygnalistów, prosimy o kontakt z nami. Udostępnimy Państwu wersję demo. 

 

Photo by Gleb Albovsky on Unsplash