Публічна оферта про надання послуг

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх Замовників (Замовників). У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, реєстрація на web-сайті  є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту, а також положення Політики конфіденційності. Політика конфіденційності регулює особливості обробки Замовником персональних даних Замовників. Ознайомитися із положеннями Політики конфіденційності веб-сайту можна за посиланням. Політика конфіденційності є невід’ємною частиною цих Умов.

Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги.

Лагодієнко Олег Вікторович, ФОП — ІНН 3046614234, (далі – Виконавець) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Замовнику), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Публічна оферта (договір) – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг консультування з управління підприємством.

1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

1.3. Сервіс – послуги консультування з управління підприємством.

1.4. Замовник – фізична та/або юридична особа, Замовник сервісу, яка погодилася з Умовами та Політикою конфіденційності Виконавця, та зареєструвалась у встановлений на сторінці Сторінці Реєстрації у спосіб, якій Виконавець надає послуги у відповідності до умов даного Договору.

1.5. Послуга – це надання Виконавцем Замовнику послуг консультування з управління підприємством на платній основі, після проходження Замовником реєстрації в порядку встановленому даним Договором.

1.6. Платні послуги – надання за певну плату, у грошовому виразі, Виконавцем Замовнику послуги в об’ємі передбаченому даним Договором.

1.7. Вартість послуг (тариф) – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певного обсягу послуг для Замовника.

1.8. Обсяг послуг – це контент, який є доступними для Замовника на умовах оплати вартості зазначених послуг.

1.9. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.10. Суб'єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

1.11. Згода суб'єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Реєстрація на Сторінці Реєстрації передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку.

1.12. Сторінка Реєстрації - це сторінка запиту на конкретні консультаційні послуги, реєстрації на подію чи консультаційну зустріч. Сторінками реєстрації  є:  ethicontrol.com/uk/coso_workshop 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. На підставі та умовах визначених даним Договором Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає послуги консультування з питань комерційної діяльності лише після здійснення Замовником реєстрації на Сторінці Реєстрації та оплати послуги.

2.2. Послуга надається на платній основі  шляхом надання доступу до контенту.

2.3. Всі зміни й доповнення до даного Договору опубліковуються на сайті Виконавця.

2.4. Всі умови даного Договору є обов'язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не згодний з умовами даного Договору, він не вправі користуватися послугами.

2.5. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір або з новими тарифами на Послугу Замовник може відмовитися від отримання послуг.

2.6. Замовник — суб'єкт персональних даних, який пройшовши реєстрацію на Сторінці Реєстрації, надає згоду на обробку його персональних даних в базі персональних даних Виконавця, а також погоджується отримувати регулярні електронні листи та інші повідомлення від Етиконтроль.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1. Замовник самостійно реєструється на Сторінці Реєстрації в розділі "Реєстрація" та отримує лист-підтвердження про реєстрацію на свою електронну адресу.

3.2. У випадку, якщо оплата не була здійснена або завершена, Замовник не може отримати доступ до послуги.

3.3. Замовник має право оплатити доступ до послуги з використанням промокоду, отримавши при цьому знижку у розмірі 50% або 100% від вартості послуги.

3.4. Виконавець залишає за собою право на свій розсуд і у будь-який час змінювати умови вартості послуг. Зміни вартості послуг не поширюються на періоди, які були оплачені Замовником.

3.5. Умови вартості послуг та умови Обсягу послуг  становлять невід’ємну частину цих Умов та є обов’язковими для усіх Замовників. Крім того, на Сторінці Реєстрації можуть бути розміщені додаткові положення, що стосуються доступу до послуг. Такі положення також є невід’ємною частиною цих Умов.

РЕЄСТРАЦІЯ
4.1. Для отримання доступу до послуг, Замовнику необхідно пройти реєстрацію на Сторінці Реєстрації. Для реєстрації Замовнику необхідно: (а) надати ім’я, прізвище, адресу електронної пошти, номер телефона та назву компанії-роботодавця.

4.2. Реєструючись на Сторінці Реєстрацї  Замовник підтверджує, що є дієздатною фізичною особою, яка діє від власного імені або на законних підставах від імені юридичної особи. Замовник також підтверджує, що вся інформація, надана в ході реєстрації, є достовірною, точною і актуальною.

4.3. Порядок зберігання та обробки персональних даних фізичних осіб Замовником встановлено в Політиці конфіденційності сайту Ethicontrol.com.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Виконавець зобов'язується:

5.1.1. Надавати Замовнику послуги відповідно до зазначеного об’єму послуг.

5.1.2. Зберігати конфіденційність персональних даних Замовника, отриманих при реєстрації та/або використання послуг.

5.1.3. За вимогою Замовника, надавати Акти приймання-передачі в електронному вигляді із використанням електронно-цифрового підпису, що відповідає вимогам законодавства.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Припиняти надання платних послуг з моменту закінчення строку їх надання.

5.2.2. Змінювати порядок надання послуг та їх вартість без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни на своїй Сторінці Реєстрації. 

5.2.3. Розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, відповідно до законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ, а також для забезпечення нормального надання послуг консультування з управління підприємством або захисту Виконавця та Замовника(ів), якщо це не суперечить відповідним Конституційним правам громадян та діючому законодавству України.

5.3. Замовник зобов'язується:

5.3.1. При користуванні платними послугами вчасно оплачувати послуги Виконавця в обсязі, порядку і терміни, передбачені даним Договором.

5.3.2. Дотримуватися умов даного Договору.

5.3.3. Не перепродавати, не надавати результати послуг за даним Договором третім особам.

5.3.4. Ознайомитись з Договором, умовами надання обраних послуг, дотримуватись та виконувати їх вимоги.

5.3.5. Замовник зобов’язується не здійснювати збір, копіювання і обробку персональних даних інших осіб, а також будь-якої іншої інформації, розміщеної на Сторінці Реєстрації, зокрема шляхом парсингу, тобто збору, аналізу, обробки та збереження розміщеної на веб-сторінках інформації шляхом застосування програм-парсерів («павуків») та їхніх аналогів.

5.4. Замовник має право:

5.4.1. Отримувати інформацію про послуги, їх вартість.

5.4.2. Використовувати послуги згідно із цими Умовами.

5.4.3. Звертатися до Виконавця із запитом щодо отримання Акту приймання-передачі в електронному вигляді із використанням електронно-цифрового підпису, що відповідає вимогам законодавства.

5.4.4. У разі виникнення будь-яких питань, скарг або пропозицій щодо використання послуг або необхідності в отриманні іншої інформації в межах компетенції Виконавця, звертатися до служби технічної підтримки за допомогою відповідного функціоналу веб-сторінки або шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Виконавця, що вказана на Сторінці Реєстрації.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ
6.1. Вартість Послуг за даним Договором встановлюються на Сторінці Реєстрації. Ціни вказуються в національній валюті України.

6.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом безготівкового платежу на розрахунковий рахунок Виконавця або за допомогою сервісу LiqPay.

6.3. Послуги надаються за умови внесення оплати в розмірі 100% за фактом надходження оплати на розрахунковий рахунок Виконавця. Датою початку надання Послуг Виконавцем є дата події, що вказана на Сторінці Реєстрації.

6.4. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

ІНФОРМАЦІЯ СЕРВІСУ
7.1. В Сервісі можуть бути розміщені публікації, статті та інші інформаційні матеріали публіцистичного, аналітичного та іншого характеру. Авторами цих матеріалів може бути як Виконавець, так і інші особи. Виконавець в жодному випадку не несе відповідальності за достовірність цих матеріалів та наслідки їхнього використання.

7.2. Дані, отримані з ресурсів третіх осіб, є відкритими даними, отриманими з офіційних джерел, пошукових систем Google, ресурсів інших третіх осіб, які мають право збирати, обробляти та передавати дані згідно з законодавством України. Виконавець збирає, аналізує та використовує дані з відкритих джерел.

7.3. Відповідність та правильність даних в Сервісі залежить від правильності таких даних на ресурсах третіх осіб. Виконавець не несе жодної відповідальності за зміст таких даних, а також за наслідки їхнього використання.

7.4. Сервіс може містити посилання на веб-сайти, веб-сторінки та програми третіх сторін. Замовник самостійно несе відповідальність за ознайомлення з Умовами використання відповідних веб-сайтів і погоджуєтеся з тим, що використовуєте такі веб-сайти на свій власний ризик та несете повну відповідальність за відповідні дії.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. Виконавець не несе відповідальності за повноту і достовірність будь-якої інформації, в тому числі зведених та аналітичних даних, заснованих на машинному аналізі даних, які отримані з офіційних джерел публічної інформації та ресурсів третіх осіб.

8.2. Зведені дані, зв’язки та аналітична інформація в Сервісі має винятково інформаційний характер. Замовник використовує зведені дані та аналітичну інформацію для прийняття будь-яких рішень виключно на власний розсуд, і Виконавець не несе жодної відповідальності за наслідки використання цих даних та аналітичної інформації.

8.3. Якщо Замовник не задоволений умовами та/або якістю наданих послуг, бажано припинити їх використання.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки (прямі, непрямі і випадкові), у тому числі за упущену вигоду, що виникли внаслідок порушення у роботі Сервісу, в результаті його використання або неможливості використання. Виконавець не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність особи та їхні наслідки, пов’язані із використанням інформації, отриманої від наданих послуг з консультування, якщо інше не встановлено законом.

8.5. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цими Умовами Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.6. Замовник зобов’язується не порушувати і не намагатися порушувати положення цих Умов. Якщо Виконавець на свій розсуд визначить, що Замовник порушив або намагався порушити ці Умови, доступ Замовника до Сервісу може бути припинений. 

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Ці Умови та відносини між Сторонами регулюються законодавством України.

9.2. Всі спори, які можуть виникнути в зв’язку з цими Умовами, у тому числі будь-які питання стосовно їхнього виконання, укладення, дійсності чи розірвання, Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів.

9.3. Замовник погоджується, що для цілей вирішення спорів між Сторонами ефективним і обов’язковим для використання засобом комунікації є листування з Замовником за електронною адресою та\або телефоном.

9.4. У разі, якщо Сторони не дійдуть згоди щодо спору протягом 30 (тридцяти) календарних днів, спір передається на розгляд до компетентного суду відповідно до законодавства України.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Сторони погодили використання електронно цифрового підпису (ЕЦП) у документообігу в межах виконання цього договору (умов)

10.2. Виконавець має право припинити дію цих Умов в односторонньому порядку в будь-який час.

10.3. Виконавець має право вносити зміни або доповнення до цих Умов в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення, розмістивши нову редакцію Умов у відповідному розділі Сервісу. Нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення на веб-сторінці Виконавця, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов. Замовник повинен періодично переглядати актуальні Умови. Якщо після спливу 5 (п'яти) календарних днів після внесення змін Замовник продовжує використовувати Сервіс, то це означає, що Замовник повністю і беззастережно погоджується із такими змінами.

11.4. Усі запити щодо використання Сервісу, зокрема ті, що передбачені цими Умовами, повинні надсилатися Виконавцю на таку адресу support (at) ethicontrol.com

Ми з вами зв'яжемось!
Ефективний процес та кращий контроль лише декілька кліків від Вас!
Орієнтовна кількість працівників
0
50000
Вкажіть продукт, який вас зацікавив
Ми не будемо вас спамити, турбуємось про конфіденційність та захист персональних даних.